Kontakter/Styrelse

KONTAKTER

Vid kontakt: Ring eller skicka mail till någon av styrelseledamöterna nedan.

Styrelsen består av följande styrelseledamöter:

Roll Vem Mobiltelefon Tel.
Ordförande Per Hillerström 0702-132155 033-153889 ordforande@krakeredfiber.se
Vice ordf.
Per Olof Eriksson 0730-681034 vice.ordforande@krakeredfiber.se
Sekr. Ingvar Johansson 0707-106670 033-122498 sekreterare@krakeredfiber.se
Kassör Ingvar Johansson 0705-850913 kassor@krakeredfiber.se
Projektledare Sven Olof Salomonsson 0703-027192 033-249282 projektledare@krakeredfiber.se
Ledamot Håkan Eriksson 0707-10 66 70 033-12 24 98 hakan@lansnykterhetsforbundet.nu
Ledamot Fredrik Klawitter 0761-098859 fredrik@krakeredfiber.se
Ledamot Magnus Rosén  0739-027486 magnus@krakeredfiber.se
Suppleant Anders Engberg 0763-245774 anders@krakeredfiber.se
Suppleant Björn Hidfors, IT-ansvarig 0705-922994 data@krakeredfiber.se
Revisor Monika Ekdahl 0736-872084 revisor@krakeredfiber.se
Revisorssuppleant Håkan Blixt 0766-550090 revisorssuppleant@krakeredfiber.se
 Valberedning Kent Claesson
 Valberedning Petri Valkonen