Category Archives: Okategoriserade

December 2018


Vad har hänt, – sedan senaste uppdateringen

Två medlemmar har varit inne på Fiberekonomis portal och uppdaterat sina uppgifter val av faktureringsmetod – nu är det 30 autogiro, 5 har lämnat autogiromedgivande som ännu inte är inlagda, 52 E-faktura/E-postfaktura, övriga 121 har kvar sitt val med brevfaktura och en ny medlem har tillkommit. Inför årsskiftet hoppas vi att fler uppdaterar/väljer ”Faktureringmetod” – på Fiberekonomis webbportal – och ändrar till autogiro eller E-faktura/e-postfaktura och kollar e-postadress m.m.m.m.

Vi ser helst att du väljer autogiro eller E-faktura – kontakta din bank angående detta eller någon av nedanstående kontaktpersoner.

De som ännu inte loggat in kan få en ny epost med uppgifter att logga in på Fiberekonomis webbportal och kontrollera/rätta sina uppgifter. De som inte har mejladress eller dator kan få du hjälp av kontaktpersonerna nedan.

Slutredovisning

Förberedelser för att skicka slutredovisningen av vårt projekt, efter lantmäteriförrättningen är klar och pågår för fullt.

Använd din anslutning –Teknikgruppen hjälper oss:

De som ännu inte använder fibernätets alla möjligheter kontakta Magnus Rosen 0739-027486 eller e-post magnus.rosen@magros.se så kommer någon och hjälper dig.

Kallelse till den uppskjutna lantmäteriförrättningen kommer förhoppningsvis under januari.

Årsstämma 2019

Vid nästa styrelsemöte kommer datum för årsstämman 2019 att beslutas.

  • Enligt stadgarna skall motioner till årsstämman vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsstämman.
  • Valberedningens ledamöter Magnus Rosen, Petri Valkonen och Kent Klaesson påbörjar sitt arbete inför årsstämman.

Kontaktpersoner

• Per Hillerström, 0705-850913 , per@krakeredfiber.se
• Ingvar Johansson, 0702-132155, ingvar@dalvik5.se
• Magnus Rosen, 0739-027486, magnus.rosen@magros.se
• Sven Olof Salomonsson, 0703-027192, kovra@telia.com

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR önskar KRÅKERED FIBER EK. FÖRENING

Aktuellt i slutet av november 2018

Delredovisning – rekvisition av bidrag från Länsstyrelsen

Delredovisningen skickades till Länsstyrelsen i början av juli 2018 och efter några kompletteringar fick vi utbetalt 1.5 Milj kr utöver tidigare förskott på 1,0 Milj kr och kontokrediten har nu minskat till 1,0 Milj kr.

Återstående uppgifter innan vi kan slutredovisa vårt projekt är:

– att ansökan hos Lantmäteriet om ledningsrätt blir klar.
– att ansluta nya medlemmar
– datum för slutredovisningen är förlängd till 2020-12-31

Ansökan om ledningsrätt

Ansökan till Lantmäteriet – har kompletterats med några markupplåtelseavtal – de flesta är nu klara – Lantmäteriet hjälper oss med de återstående – för att få beslut om ledningsrätt för vårt nät och registreringen på Ledningskollen kompletterad, vilket är en uppgift som skall vara klar inför slutredovisningen.

Lantmäteriförrättningen som är utlyst till 12 december har nu på grund av sjukdom flyttats och ny kallelse/inbjudan från Lantmäteriet kommer senare.

Fakturering byanätsavgift

Fiberekonomi har skickat fakturor för 1:a kvartalet 2019 (betalningsdag 28 november 2018).
Brevfakturor – 128 st, E-faktura – 49 st, Autogiro – 28 st och epostfaktura – 3st.

Brevfaktura är ett kostsamt och osäkert (adressändring, bortglömd inför betalning m.m.) sätt att skicka fakturor.
Vi ser helst att du väljer autogiro eller E-faktura – kontakta din bank angående detta eller någon av nedanstående kontaktpersoner.

De flesta – några återstår – har loggat in på Fiberekonomis webbportal, kollat att uppgifterna är aktuella och valt faktureringsmetod.
De som ännu inte loggat in kan få en ny epost med uppgifter att logga in på Fiberekonomis webbportal och kontrollera/rätta sina uppgifter. De som inte har mejladress eller dator kan få du hjälp av kontaktpersonerna nedan.

Vikten av att ange rätt OCR-nr

När du betalar din faktura, är det viktigt att du anger fakturans OCR-nr.
Använder du manuella inbetalningskort, skriver fel OCR-nr eller något annat som gör att inbetalningen måste hanteras manuellt (manuellt arbete medför högre kostnader), kommer vi att lägga på en avgift på 50 kr för ”Manuell inbetalning” på nästa faktura.

Teknikgruppen

Hjälper oss som ännu inte använder fibernätets alla möjligheter att få hjälp i början att använda fibernätet med det var och en vill och behöver – skicka epost eller ring till Magnus Rosen 0739-027486 eller e-post magnus.rosen@magros.se så kommer någon och hjälper dig.

Nya anslutningar

Vi har fått nya anslutningar/medlemmar och ser fram emot ytterligare för de som bygger och den som inte var med från början – kontakta Sven Olof Salomonsson eller Ingvar Johansson för att få offert över kostnader för att ansluta fastigheten.

Vi äger gemensamt vårt nät, hjälps åt med allt för att förvalta vårt nät och vår ekonomiska förening.
Nu ser vi fram emot Jul och ny år och för vår förening kommer årsstämman prel. i mars 2019.
Då med en ny fas – förvaltning när anläggandet i stort är avslutat – en del nya uppgifter.

Kontaktpersoner
Per Hillerström, 0705-850913, per@krakeredfiber.se
Ingvar Johansson, 0702-132155, ingvar@dalvik5.se
Magnus Rosen, 0739-027486, magnus.rosen@magros.se
Sven Olof Salomonsson, 0703-027192, kovra@telia.com

Administration via Fiberekonomi Sverige AB

Från och med april 2018 sköter Fiberekonomi Sverige AB det mesta av vår administration

De börjar med fakturering av byanätsavgifterna för 2:a kvartalet 2018 – skickas som 1:a kvartalet som brevfaktura – nu med ett viktigt informationsbrev (se nedan) – bl.a. om att välja faktureringsmetod – autogiro, e-faktura eller brevfaktura – och betalning med att ange fakturans OCR-nr.

Byanätsavgiften för 3:e kvartalet faktureras i början av juni med förfallodag 28:e och för 4:e kvartalet i augusti med förfallodag 28 augusti.

Inloggning personlig sida webbportalen
Till er – vilka vi har e-postadress – kommer de närmaste dagarna e-post med inloggningsuppgifter till Fiberekonomis webbportal.

När du loggar in i webbportalen kommer du själv kunna kontrollera/rätta vissa uppgifter som eventuellt har blivit felaktiga eller är inaktuella.
Finns det fel i uppgifter som du inte kommer åt att justera, kontakta då någon av kontaktpersonerna nedan.

I webbportalen skall du – välja faktureringsmetod, autogiro, e-faktura eller brevfaktura.
Vi ser helst att du väljer autogiro – kontakta din bank angående detta.

Har du ingen mejladress eller dator får du hjälp av kontaktpersonerna nedan.
Brevfaktura är ett kostsamt sätt att skicka fakturor varför vi från och med nästa fakturering kommer att lägga på en faktureringsavgift på 20 kr för varje brevfaktura för att täcka dessa kostnader.

När du betalar din faktura, är det viktigt att du anger fakturans OCR-nr
Använder du manuella inbetalningskort, skriver fel OCR-nr eller något annat som gör att inbetalningen måste hanteras manuellt (manuellt arbete medför högre kostnader) kommer vi att lägga på en avgift på 50 kr för ”Manuell inbetalning” på nästa efterkommande faktura.

Med vänlig hälsning

Kråkered Fiber Ek. förening

Är något oklart eller du har någon fråga, kontakta:

Ingvar Johansson
Dalvik 5   504 95 Borås
mobil 0702-13 21 55
epost: ingvar@dalvik5.se

Per Hillerström
Bråten Rudorna 1   515 95 Målsryd
mobil 0705-85 09 13
e-post. per@krakeredfiber.se